شیمی برای کودکان

واژه نامه و اصطلاحات – شیمی برای بچه ها

علم برای کودکان

واژه نامه و اصطلاحات – شیمی برای بچه ها / اسید – اسید ترکیبی است با pH کمتر از 7 که در آب حل می شود یون هیدروژن را تشکیل می دهد. اسیدها هنگام تماس با بازها و برخی فلزات واکنش نشان می دهند و نمک تشکیل می دهند.

فلزات قلیایی – فلزات قلیایی عناصر ستون اول جدول تناوبی به استثنای هیدروژن هستند.

فلزات قلیایی خاکی – فلزات قلیایی خاکی عناصر ستون دوم جدول تناوبی هستند.

آلیاژ – آلیاژ مخلوط فلزی از دو یا چند عنصر است. نمونه هایی از آلیاژها عبارتند از برنج، برنز و فولاد.

آلوتروپ ها – آلوتروپ ها اشکال مختلفی هستند که در آنها یک عنصر می تواند وجود داشته باشد. به عنوان مثال، عنصر کربن می تواند به شکل گرافیت آلوتروپ یا الماس آلوتروپ باشد.

محلول آبی – هر محلولی که در آن آب حلال باشد.

اتم – اتم یک واحد اصلی ماده و کوچکترین واحد یک عنصر است. از یک هسته تشکیل شده است که توسط ابری از الکترون احاطه شده است.

پایه – باز ماده ای است با PH بالاتر از هفت. بازها به عنوان اهدای یک جفت الکترون ظرفیت تعریف می شوند.

بیوشیمی – مطالعه فرآیندهای شیمیایی در ارتباط با موجودات زنده.

پیوند – جاذبه ای بین اتم ها که مواد شیمیایی را تشکیل می دهد.

مشعل Bunsen – قطعه ای از تجهیزات آزمایشگاهی شیمی که شعله ای تولید می کند که برای آزمایش های آزمایشگاهی استفاده می شود.

چرخه کربن – روشی که توسط آن کربن به طور مداوم در سراسر بیوسفر حرکت می کند.

کاتالیزور – ماده ای که سرعت یک واکنش شیمیایی را افزایش می دهد. کاتالیزور در واکنش مصرف نمی شود.

واکنش شیمیایی – فرآیندی که در آن مجموعه ای از مواد دچار تغییر شیمیایی می شوند تا ماده متفاوتی را تشکیل دهند.

ترکیب – یک ترکیب شیمیایی ماده خالصی است که از دو یا چند عنصر تشکیل شده است.

هادی – هادی ماده ای است که جریان انرژی مانند گرما یا برق را امکان پذیر می کند.

پیوند کووالانسی – پیوند کووالانسی بین اتم هایی که یک جفت الکترون مشترک دارند به منظور به دست آوردن لایه بیرونی کامل رخ می دهد.

چگالی – چگالی جرم در واحد حجم یک ماده است.

تقطیر – فرآیند جداسازی مخلوط ها با جوشاندن مایع و سپس بازیابی گاز خنک شده.

انعطاف پذیر – توانایی یک ماده برای کشیده شدن به یک سیم بلند.

الکترولیز – فرآیندی که برای هدایت یک واکنش شیمیایی با استفاده از جریان الکتریکی استفاده می شود. اغلب برای جداسازی عناصر استفاده می شود.

الکترون – ذره ای از یک اتم که به دور هسته اتم می چرخد ​​و بار منفی حمل می کند.

عنصر– یک ماده شیمیایی خالص که از یک نوع اتم تشکیل شده است. هر اتم در یک عنصر با یک عدد اتمی که تعداد پروتون های هسته است تعریف می شود.

یون – اتم یا مولکولی که دارای بار منفی یا مثبت است زیرا تعداد الکترون ها با تعداد پروتون ها برابری نمی کند.

پیوند یونی – پیوند یونی زمانی است که یک الکترون بین اتم ها مبادله می شود تا پوسته بیرونی کامل داشته باشد.

ایزوتوپ ها – ایزوتوپ ها اتم هایی از یک عنصر هستند که تعداد نوترون های متفاوتی دارند.

چکش خوار – به ماده ای می گویند که چکش خوار است اگر بتوان آن را در یک ورقه نازک کوبید.

فلز – ماده ای که رسانای خوبی برای گرما و الکتریسیته است. آنها به طور کلی چکش خوار، انعطاف پذیر و براق هستند.

مخلوط – ترکیبی از دو یا چند ماده که از نظر شیمیایی با هم ترکیب نمی شوند.

مولکول – یک مولکول زمانی تشکیل می شود که دو یا چند اتم توسط یک پیوند شیمیایی به یکدیگر متصل شوند.

نوترون – ذره ای در هسته اتم که بار الکتریکی ندارد.

گازهای نجیب – خانواده ای از عناصر که ستون 18 جدول تناوبی را تشکیل می دهند.

 آنها به دلیل داشتن پوسته الکترونی کامل بیرونی بسیار پایدار هستند.

هسته – هسته مرکزی اتم حاوی پروتون و نوترون است.

اکسیداسیون – نام فرآیندی که در آن اکسیژن با عنصر دیگری ترکیب می شود و یک ترکیب تشکیل می دهد.

جدول تناوبی – جدولی از عناصر شیمیایی که بر اساس عدد اتمی مرتب شده اند.

مقیاس PH – pH فعالیت یون هیدروژن در مواد را اندازه گیری می کند.

 اگر PH ماده ای کمتر از 7 باشد اسیدی است.

 اگر PH آن بیشتر از 7 باشد، می گویند بازی یا قلیایی است.

پروتون – ذره ای در هسته اتم که دارای بار مثبت است.

واکنش – فرآیندی که زمانی رخ می دهد که دو یا چند ماده شیمیایی با هم ترکیب می شوند و یک ماده شیمیایی دیگر را تشکیل می دهند.

نمک ها – نمک ها ترکیبات شیمیایی هستند که از واکنش اسید و باز تشکیل می شوند.

محلول – مخلوطی همگن که در آن یک ماده به نام حل شونده به طور کامل در ماده دیگری به نام حلال حل می شود.

 به عنوان مثال، هنگامی که نمک در آب حل می شود، محلولی تشکیل می شود تا محلول آب نمک شود.

الکترون ظرفیت – الکترونی در اتم که می تواند در یک پیوند شیمیایی شرکت کند.

واژه نامه و اصطلاحات – شیمی برای بچه ها
مهندس حمید تدینی: نویسنده و وبلاگ نویس مشهور، متخصص در زبان برنامه نویسی و هوش مصنوعی و ساکن آلمان است. مقالات روشنگر او به پیچیدگی های این زمینه ها می پردازد و به خوانندگان درک عمیقی از مفاهیم پیچیده فناوری ارائه می دهد. کار او به دلیل وضوح و دقت مشهور است. مهندس حمید تدینی: نویسنده و وبلاگ نویس مشهور، متخصص در زبان برنامه نویسی و هوش مصنوعی و ساکن آلمان است. مقالات روشنگر او به پیچیدگی های این زمینه ها می پردازد و به خوانندگان درک عمیقی از مفاهیم پیچیده فناوری ارائه می دهد. کار او به دلیل وضوح و دقت مشهور است.
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا